Navrhované riešenia

Na základe Vašich požiadaviek pre Vás vypracujeme optimálne riešenia vzhľadom k momentálnym nárokom, perspektíve vývoja v danej oblasti a možnosti ďalšieho rozšírenia. Na základe dohody Vám vieme poskytnúť:

 

  • predĺženú dobu záruky
  • riešenie individuálnych požiadaviek
  • legálny software
  • dodatočné testovanie zariadení
  • servis na HW a SW

 

Preferujeme individuálne riešenia s ohľadom na vecné a konštruktívne pripomienky našich klientov.

 

 

venovaných prezentácii ponúkaných komplexných riešení v oblasti informačných technológií a elektronických systémov.

 

Návrh a stavba serverov

Server ako počítač, ktorý má centrálne postavenie v počítačovej sieti od ktorého závisí bezproblémový chod siete, aplikácií a prenos dát, musí s určitou rezervou bezproblémovo zvládať permanentné zaťaženie pri zaručenej stabilite systému.

Základnými kritériami pri návrhu serverových systémov sú oblasť použitia, požadovaný výkon, spoľahlivosť a kompatibilita. Rôzne úrovne nárokov umožňujú splniť vyspelé architektúry systémov využívajúce procesory Intel® a AMD™.

Obe architektúry dovoľujú vytváranie serverov pre rôzne oblasti využitia, akými sú najmä FTP, em@ail, databázové, web ako aj rozličné aplikačné servery.

 

 

logo intel riešenia v súčasnosti využívajú architektúry systémov založené na procesoroch rady Pentium® 4HT, Pentium® D, Xeon®, Itanium® 2.

 

logo amd architektúry sú vystavané najmä na procesoroch Opteron™, prípadne pre nenáročné aplikácie Athlon™ 64 X2.

 

Všetky súčastné výkonné servery využívajú multiprocesingové riešenia a tomu zodpovedajúce operačné systémy.

 

divider

 

Multimédiá

Systémy spájajúce funkciu klasického osobného počítača s komfortom obsluhy spotrebnej elektroniky, dizajnovo koncipovane do prezentačných miestností, buď ako domáce zariadenia alebo firemné prezentačné prístroje.
Multimediálne riešenia, umožňujú záznam a sledovanie TV vysielania, prehrávanie a vypaľovanie DVD, prehrávanie hudby, videí a fotografií, surfovanie a komunikáciu na Internete. Tieto zariadenia sú bohato vybavené rôznymi audio a video výstupmi, rovnako ako dátovými zbernicami typu USB, FireWire, Bluetooth a LAN. Spúšťanie jednotlivých funkcií je riešené diaľkovým ovládaním.

 

divider

 

Informačné systémy

Výkonnosť spoločností vo významnej miere ovplyvňuje efektívne využívanie informácií a schopnosť získať, spracovať a poskytnúť informácie v požadovanom čase a kvalite. Oblasť informačných systémov je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technologických oblastí, preto je pre každú spoločnosť dôležité budovať informačné systémy ako komplexné riešenia s perspektívou ďalšieho rozvoja. Od použitého hardware závisí rýchlosť odozvy systému, efektívnosť a komfort práce. Preto sme sa zamerali na hlavné súčasti informačného systému, ktorými sú pracovné stanice zo základným aj aplikovaným software vybavením a samotná počítačová sieť.


divider

 

Engineering

Kreatívne využitie vedeckých poznatkov a zákonitostí pri návrhu a vytváraní elektronických štruktúr, mechanizmov, zariadení, prístrojov alebo výrobných procesov s ohľadom na funkčnosť, náklady a bezpečnosť. Neoddeliteľnou súčasťou samotnej realizácie navrhnutej konštrukcie, prípadne analýzy už vytvoreného systému sú elektronické merania.

 

 

 

 

Zmerajte si rýchlosť Vášho Internetu

 

www.speedtest.net

 

 

Sledovanie stanice ISS

 

logo intel

www.n2yo.com